Monthly Archives: February 2015

Regulamentul FESTIVALULUI CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE PIANISTICĂ « IULIA HASDEU » Ediţia a XVII-a, 2015

Asociația Culturală „Paul Constantinescu – 2009” Ploiești

FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE PIANISTICĂ «IULIA HASDEU» Ediția a XVII-a, 2015

Regulament

Asociația Culturală „Paul Constantinescu – 2009” Ploiești, în parteneriat cu Consiliul Local Câmpina, Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza” Câmpina, Muzeul Memorial „B.P. Hasdeu” Câmpina, Colegiul tehnic „Constantin Istrati” Câmpina, Societatea Filarmonică Câmpina, Asociația Culturală UNESCO „Iulia Hasdeu” şi Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România organizează sub egida UNESCO:

FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE PIANISTICĂ « IULIA HASDEU », Ediţia a XVII-a, 2015

Festivalul-concurs iniţiat de profesoara Camelia Pavlenco, a preluat începând cu cea de-a XI-a ediţie, numele Juliei Hasdeu, geniala fiică a savantului B. P. Hasdeu, care, pe lângă celelalte aptitudini excepționale cu care o înzestrase Dumnezeu, era pianistă și compozitoare. Concursul este destinat copiilor de vârstă preșcolară și elevilor din ciclul primar și gimnazial care studiază pianul, indiferent de forma de învățământ pe care o frecventează (licee de muzică, școli de muzică, școli de arte și meserii sau învățământ privat), valorificând deopotrivă toate laturile creative ale personalității acestora (în domeniul muzical, literar şi al artelor plastice). Premierea se face pe clase și tipuri de învățământ.

Condiții de participare:

1. Concursul se desfășoară într-o singură etapă și prevede premii pentru preșcolari şi pentru fiecare clasă în parte, de la preșcolari până la clasa a VIII-a. Pentru cea mai bună interpretare a unei piese romanești, fam. Drăgoi oferă pentru fiecare clasă, Diploma „SABIN DRĂGOI”.
2. Repertoriul de concurs constă în o piesă de un compozitor român și o piesă din repertoriul universal, exclusiv studiu. Durata evoluției pe scenă a concurenților este astfel stabilită:

Preșcolari: maximum 3 minute
Clasa I: maximum 3 minute
Clasa a II-a: maximum 5 minute
Clasa a III-a: maximum 7 minute
Clasa a IV-a: maximum 8 minute
Clasa a V-a: maximum 10 minute
Clasa a VI-a: maximum 12 minute
Clasa a VII-a: maximum 14 minute
Clasa a VIII-a: maximum 15 minute

3. Concursul va avea loc DUMINICĂ, 17 MAI 2015, începând cu orele 10 în sălile consacrate din Municipiul Câmpina (Casa Municipală de Cultură ,,Geo Bogza”, Muzeul Memorial ,,B.P.Hasdeu” Colegiul tehnic „Constantin Istrati”).
4. Candidații vor intra în concurs în ordine alfabetică, pe clase, în funcție de programarea în locurile anunțate.
5. Juriul va fi format din profesori care au cel puțin trei elevi înscriși în concurs.
6. Concurenții care doresc să se cazeze în Câmpina pot beneficia, la prețuri avantajoase, de serviciile Hotelului Tineretului. Detalii, la tel. 0244.334.540

Condiții de înscriere:

1. Taxa de înscriere la concurs este de 30 lei care vor fi trimiși prin MANDAT POŞTAL pe numele SANDA HÎRLAV MAISTOROVICI, la adresa: B-dul Republicii, 108, Bl 13 B2, ap. 29, Ploiești.
2. Înscrierea constă obligatoriu, într-o creație literară în proză sau versuri de maximum 2 pagini A4, scrise cu literă de 12, folosind TNR, spațiere la 1,5 rânduri, cu diacritice, margini: 2,5 cm stânga, 2 cm sus– jos – dreapta, sau o creație plastică (un desen sau o pictură), pe coală de dimensiuni A4. Lucrările vor fi semnate citeț în colțul din dreapta-jos al ultimei pagini (în cazul creației literare) sau în colțul din dreapta-jos al lucrării plastice, specificându-se titlul, numele autorului, clasa și școala de unde provine autorul lor. Nerespectarea acestor cerințe atrage după sine descalificarea din concurs.
3. Creația literară (respectiv cea plastică, desenul sau pictura) va fi trimisă într-un plic, prin poștă alături de Fișa de înscriere la concurs completată clar și Dovada de achitare prin mandat poștal a taxei de înscriere, până la data de vineri 24 aprilie 2015, data poștei, pe adresa:

ASOCIAŢIA CULTURALĂ «PAUL CONSTANTINESCU 2009» PLOIEŞTI
(Pentru Festivalul Concurs Național de Interpretare Pianistică „Iulia Hasdeu”, ediția a XVI-a 2010)
Bulevardul Republicii 108, Bloc 13 B2, ap. 29
PLOIEŞTI. Cod poştal 100 385

Pentru detalii în plus adresați-vă:

1.D-nei prof. dr. Sanda Hîrlav Maistorovici, e-mail sanda11955@yahoo.com sau la tel. mobil 0721.333.753 sau la tel. fix 0244.535.578 (după orele 20:30).
sau
2. D-nei prof. Irina Ungureanu, e-mail concursiuliasdeu@yahoo.ro sau tel. mobil 0727.241.272.

Vă așteptam cu drag!
Asociația Culturală „Paul Constantinescu – 2009” Ploiești

Regulamentul festivalului și fișa de inscriere la concurs se pot descărca aici.

Advertisements