Scop, activitati

Statutul Asociaţiei Culturale „PAUL CONSTANTINESCU – 2009” (extras)
Capitolul II. Scopul şi obiectivele asociaţiei

Art. 7 Scopul Asociaţiei este de a cinsti, prin toate mijloacele posibile, memoria compozitorului Paul Constantinescu, de la a cărui naştere se împlinesc în anul 2009, o sută de ani. Totodată, Asociaţia acţionează pentru sprijinirea activităţii culturale din municipiul Ploieşti şi judţul Prahova, dar şi pe teritoriul României şi în afara graniţelor ei.
Art. 8 Obiectivele Asociaţiei, în vederea realizării scopului, sunt următoarele:

a) Sprijinirea tinerelor talente în domeniul artistic în vederea obţinerii performanţei şi a integrării lor în circuitul de valori culturale la nivel naţional şi european.
b) Promovarea oricărei valori culturale autentice din orice domeniu artistic: literatură, muzică, arte vizuale etc.
c) Organizarea de concursuri, festivaluri de muzică, literatură, arte vizuale, la nivel local, naţional şi internaţional.
d) Organizarea de spectacole, simpozioane, lansări de carte, expoziţii de arte vizuale, în ţară şi în afara ei.
e) Organizarea unor cursuri de măiestrie artistică în ţară şi în afara ei.
f) Colaborarea cu orice instituţii cu profil artistic (licee de artă, filarmonici, teatre, case de cultură, biblioteci, şcoli, agenţii de impresariat, magazine de specialitate şi librării) sau asociaţii cu acelaşi scop din ţară şi din afara ei pentru organizarea evenimentelor culturale.
g) Înfiinţarea, în condiţiile legii, de biblioteci, edituri, case de discuri sau expoziţii de arte vizuale.
h) Acordarea de burse, donaţii, sprijin material, premii în bani sau obiecte unor tineri ce se afirmă în plan cultural.
i) Achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor culturale propuse.
j) Organizarea de evenimente promoţionale şi editarea de materiale promoţionale.
k) Editarea de materiale în format tipărit şi electronic, în condiţiile legii.
l) Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii interne şi internaţionale cu activităţi similare. Dezvoltarea unor parteneriate viabile între ONG, administraţia locală, mass media şi sectorul de afaceri pentru a răspunde mai bine nevoilor comunităţii ;
m) Organizarea de tabere şcolare, concursuri pentru elevi şi tineri, alte manifestări cu caracter cultural educativ;
n) Infiinţarea şi coordonarea unor instituţii de educaţie şi învăţământ (grădiniţă, şcoală de arte şi meserii, universitate populară ş. a) în condiţiile legii.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s